Special issue over gender IJFMH

In het voorjaar van 2016 is het dubbele special issue verschenen over gender van het International Journal of Forensic Mental Health. Hierin zijn onder andere diverse artikelen te vinden over risicotaxatie bij vrouwen, de rol van trauma en schaamte, en diverse delicttypen.